Velička

 

V padesátých letech 20. století začaly v Československu vznikat národopisné krúžky, jejichž cílem bylo obnovovat a udržovat lidové zvyky a obyčeje. Tyto skupiny musely často velmi pracně rekonstruovat lidové kroje a zaznamenávat tradice spojené se životem obyvatel konkrétních regionů a vesnic.

Horňácko se s těmito problémy nepotýkalo, protože vše, co je spojeno s národopisem, zde bylo stále živé. Místní muzikanti, tanečníci, zpěváci a organizátoři folklorního dění navázali na činnost účastníků Národopisné výstavy z roku 1895 v Praze a také na hudecké muziky i skupiny z Velké, Hrubé Vrbky a Lipova, které během první poloviny našeho století v horňáckém regionu působily. Díky existenci folklorního souboru Velička se během uplynulých 50 let podařilo zachovat bohaté kulturní dědictví, které je nyní trvalou součástí společenského života na Horňácku.

V souboru v současné působí několik složek od Starší skupinu Veličky, přes Retro Veličku až po „mladou“ Veličku. Tento jedinečný fenoménem fungování horňáckého folklorního souboru v rámci své činnosti zachovává v autentické podobě lidové umění, které je na území naší republiky výjimečné a ojedinělé.

Kniha podrobně zachycuje vývoj souboru Velička a jeho proměny od počátků až do současnosti. Tematicky je členěna do jednotlivých časových období, které v jejím vývoji a činnosti znamenaly určitou etapu. Autory jednotlivých příspěvků jsou její bývalí i současní členové a knihu oživují autentická svědectví ze zájezdů, vystoupení a zkoušek, osobní vzpomínky členů souboru a množství obrazového materiálu. Není zapomenuto ani na dětský soubor Veličánek a část textu je věnována cimbálovým muzikám, které vždy Veličku doprovází. Součástí knihy je vložené DVD s úspěšnými vystoupeními z Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou.

Knihu vydalo v roce 2018 nakladatelství Albert Boskovice:  www.albertknihy.cz 

Knihu Velička si můžete zakoupit zde: eshop.hornackajizba.cz.