Knihy

 

KROJE HORŇÁCKÉ OBCE VELKÁ

„Kniha vám přiblíží starobylou krásu a bohatství velického kroje, který si svou původní čistotu a vkusnost zachovává již po staletí.“

 

Jeho krása pochází z tvořivé, trpělivé práce, umění a moudrosti několika generací obyvatel Horňácka. Také současná generace pečuje o kulturní bohatství a hodnoty svých předků, zajímá se o své kořeny, původ a tradice rodného kraje a má zájem nejen na jeho udržování, ale i na jejich dalším rozvíjení.

Díky tomu není velický kroj jen pozůstatkem dob minulých a vzácným exponátem uloženým v muzeu. Kniha vás postupně provede jednotlivými součástmi velického kroje, z nichž každá má svou vlastní minulost a mnohdy také působivou historii vzniku. Můžete obdivovat jejich krásu a dozvědět se o nich i ty nejmenší podrobnosti.

Sami tak posoudíte a oceníte velké umění těch, kteří se jejich výrobou zabývali v minulosti i těch, kteří se jí zabývají dnes.

Knihu vydala v roce 2000 a 2008 Obec Velká nad Veličkou: www.obecvelka.cz.


 

HORE VELKÚ MALOVANÁ DLÁŽKA

„Kroj a tradice jeho oblékání patří neodmyslitelně k životu lidí na Horňácku. Krása a starobylost horňáckého kroje se představila v krojovaném průvodu v roce 2014 uspořádaném v rámci tradičních Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou.“

 

Kniha vám připomene atmosféru tohoto krojovaného průvodu, kdy se v horkém červencovém sobotním odpoledni oblékli do našich krásných krojů více než čtyři stovky lidí ze všech Horňáckých obcí. V rámci tohoto průvodu byly představeny kroje obřadní, sváteční i pracovní a všední. Svatební páry jsou v průvodu doprovázeny družičkami, mládenci, přichází s nimi družbové, kmocháčci, svatební rodiče a další svatební hosté včetně muzikantů a dětí. K vidění jsou zajímavé dary pro nevěstu a ženicha, například “výsužka” z perníku z obce Velká, svatý obraz ve velkém kulatém rámu z obce Hrubá Vrbka a “duchny”, které přináší na zádech ženy ze Suchova a přiváží “duchnarky” na ozdobeném žebřiňáku z Hrubé Vrbky a Javorníka.

Autorky zde zachovaly autentickou podobu průvodu, drobné rozdíly v oblékání a zvycích doplňuje informativní text a popisky fotografií. Kniha je určena nejen zájemcům o lidové umění, ale jejím prostřednictvím se může i široká veřejnost seznámit s dosud živým a stále specificky se vyvíjejícím lidovým uměním, které na území naší republiky je výjimečné a ojedinělé.

Knihu vydalo v roce 2015 nakladatelství Albert Boskovice: www.albertknihy.cz


Velička

„Kniha zachycuje vývoj souboru Velička a jeho proměny od jeho počátků až do dnešní doby. Obsahuje více než 300 barevných fotografií a dobových dokumentů.“

 

Tematicky je členěna do jednotlivých časových období, které v jejím vývoji a činnosti znamenaly určitou etapu. Autory jednotlivých příspěvků jsou její bývalí i současní členové a kniha je doplněna vzpomínkami členů Veličky, seznamem členů, část textu je také věnována cimbálovým muzikám, které soubor doprovázely (Ležhory, CM Jarka Miškeříka…).

Součástí knihy je také vložené DVD, na kterém jsou zachycena některá z vystoupení souborů v rámci programů Horňáckých slavností. Publikace je určena nejen zájemcům o lidové umění, ale jejím prostřednictvím se může i široká veřejnost seznámit s dosud živým a stále se specificky vyvíjejícím se lidovým uměním, které na území naší republiky je výjimečné a ojedinělé.

Knihu vydalo v roce 2015 nakladatelství Albert Boskovice: www.albertknihy.cz.

Knihu Velička si můžete zakoupit zde: indies.eu